Un nou seminar pentru universitățile din Moldova, organizat cu suportul HEREs

Oficiul Național Erasmus+ a organizat, în perioada 12-13 iunie 2019, la Universitatea de Stat din Tiraspol, un seminar de tip misiune de asistență tehnică pentru universitățile din Republica Moldova privind explorarea noilor evoluții în domeniul Tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în predare, cercetare și învățare.

Seminarul a fost moderat de expertul Michael Gaebel, Director de Politici în domeniul Învățământului Superior în cadrul Asociației Universităților Europene (EUA).

Evenimentul a prevăzut discuții privind tendințele actuale în domeniul e-learning, cadrul legal național privind implementarea e-learning și posibilitățile de îmbunătățire a experienței de utilizare a TIC în predare și învățare. Participanții s-au referit în special la practica utilizării Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) și MOOCs (Massive Open Online Courses) în predare și învățare, precum și la experiențele acumulate în cadrul proiectelor internaționale.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezetată la eveniment de către Eugeniu CABAC, dr., conf. univ. și Ghenadie CABAC, dr., conf. univ.

Oficiul Erasmus+ în Moldova a organizat acest seminar cu sprijinul SPHERE (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts), Delegației UE în Republica Moldova și  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Evenimentul a fost găzduit de către Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. Acest eveniment  face parte din activitățile echipei de Experți în Reforma Învățământului Superior (HEREs) Erasmus+  (Key Action 3: Support for policy reform).

Distribuie acest articol