Universitatea Malmö din Suedia a găzduit două evenimente cu participarea reprezentanților USARB

În perioada 30 septembrie -1octombrie 2019 Universitatea Malmö din Suedia a găzduit două evenimente cu participarea echipei de implementare a proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia, implementat cu participarea reprezentanților USARB:

 • Conferința internațională ,,Intercultural Learning through Global Engagement” (ILGE);
 • reuniunea consorțiului de proiect.

Ambele evenimente reprezintă un bun suport pentru internaționalizarea IÎS. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator institutional al proiectului, Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., șefa Catedrei de filologie engleză şi germană, Cristina GHINDA, metodist, DRI, USARB.

În cadrul Rețelei internaționale a universităților (INU), a avut loc lansarea (în martie 2019) a primei ediții a Conferinței internaționale de învățare interculturală prin implicare globală (ILGE), găzduită de Universitatea catolică Parahyangan din Bandung, Indonezia.

Cea de-a doua ediție a Conferinței internaționale ,,Intercultural Learning through Global Engagement” (ILGE) a avut loc la Universitatea Malmö, în data de 30 septembrie 2019. Conferința a asigurat personalului științifico-academic și studenților o platformă comună de abordare a învățării interculturale prin implicare globală. Membrii INU au prezentat scurtmetraje despre învățarea interculturală, iar în sesiunile din atelierele prestabilite, participanții au generat direcții și activități de continuare a dezvoltării învățării interculturale și a competenței globale.

Axată pe importanța dezvoltării competențelor interculturale prin învățământul superior, conferința a reunit studenți, teoreticieni, practicieni, cercetători în domeniul învățării interculturale. Participanții au fost inspirați de președintele UNESCO Charles Hopkins, Darla K. Deardorff, directorul executiv al Asociației Administratorilor Internaționale pentru Educație (AIEA), profesorul John Dirkx, profesorul Craig Shealy etc.

Scopul conferinței rezidă în identificarea resurselor de învățare interculturală și a celor mai bune practici, pentru ca IÎS să se ajute reciproc în dotarea generațiilor viitoare cu abilități, care permit a trăi și a lucra într-o lume globalizată, aplicând în același timp aceste abilități într-un context local.

În data de 1 octombrie s-a organizat reuniunea consorțiului proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia, la care au participat reprezentanți ai celor 5 universități, membre ale proiectului:

 • Universitatea Malmö din Suedia;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Moldova;
 • Universitatea de Stat din Yerevan, Armenia;
 • Universitatea de Stat ,, Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia;
 • Universitatea Națională ,,I.I. Mechnikov” din Odessa, Ucraina.

În cadrul reuniunii s-a produs:

 • Întâlnirea cu doamna Camilla Wristel, reprezentantă a Institutul Suedez;
 • Reflectarea asupra specificului studiilor la Universitatea Malmö din Suedia, în urma prezentării realizate de către studenta Mariam, originară din Georgia;
 • Relatările doamnei Patricia Staaf despre activitatea Centrului pentru predare și învățare în Universitatea Malmö din Suedia;
 • Analiza structurii raportului final;
 • Planificarea vizitei la Universitatea de Stat ,, Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia etc.

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici:

http://wpmu.mah.se/newhorizons/?fbclid=IwAR0U3jCJoL_eLIM3y1Gj3NU-KSjSqjGJyGQ1JuK8NjeZ4FMfCoeNYWhImcw

http://wpmu.mah.se/newhorizons/

Distribuie acest articol