ADR Nord și USARB au semnat un nou memorandum de colaborare

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Maria Prisacari, și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), reprezentată de rectorul Natalia Gașițoi, au semnat joi, 21 ianuarie a.c., un Memorandum de colaborare. ADR Nord și USARB au semnat un document similar în anul 2011.

Memorandumul între cele două părți a fost încheiat în vederea realizării și dezvoltării de programe și activități comune, specifice domeniului dezvoltării regionale.

Colaborarea de până acum dintre ADR Nord și USARB este marcată de organizarea mai multor conferințe regionale și internaționale, mese rotunde, simpozioane și vizite de studiu. De asemenea, Universitatea din Bălți s-a numărat printre partenerii ADR Nord în organizarea mai multor ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord și Ziua Europei la Bălți. Totodată, USARB a sprijinit ADR Nord în procesul de elaborare a unor studii și cercetări, iar zeci de studenți de la USARB au promovat practica în cadrul unor proiecte implementate de ADR Nord și partenerii săi.

Activitățile pe care ADR Nord și USARB și le propun în cadrul noului Memorandum de colaborare presupun desfășurarea unor programe comune de cercetare; elaborarea și aplicarea proiectelor comune în domeniul cercetare și inovare, bună guvernanță, dezvoltare regională, transfer tehnologic la apelurile naționale; organizarea în comun a meselor rotunde, conferințelor, simpozioanelor în domeniul dezvoltării regionale, cercetării, dezvoltării și inovării și alte tematici relevante pentru ambele părți; implementarea în comun a proiectelor ce vizează cercetarea, inovarea și domeniile aferente dezvoltării regionale; participarea reprezentanților USARB și ai ADR Nord în cadrul Grupurilor de lucru comune ce vizează cercetarea, inovarea și domeniile aferente dezvoltării regionale etc.

Noul Memorandum a fost încheiat pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii lui pentru încă trei ani.

Distribuie acest articol