Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

 

Profesor universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba română)

 

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză);

Catedra de științe fizice și inginerești – 3;

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică)

Științe economice – 2 (1 teoria economică și politici economice; 1 – economie și management în domeniul de activitate)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 2

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Științe ale educației –  1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

05 octombrie – 03 noiembrie (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

04 noiembrie – 10 noiembrie 2021: examinarea dosarelor

11 – 12 noiembrie (inclusiv) 2021, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

11 noiembrie – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

12 noiembrie – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

17 noiembrie 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

Distribuie acest articol