Reuniunea coordonatorilor naționali ai proiectului QFORTE

În data de 28 ianuarie 2022, Universitatea de Stat din Moldova a organizat o întâlnire a partenerilor naționali ai proiectului QFORTE, susținut de Comisia Europeană –  Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Reuniunea a avut loc online, din cauza restricțiilor Covid-19, cu participarea coordonatorului de grant QFORTE, coordonatorilor instituționali QFORTE, prorectorilor pentru educație/activitate didactică, șefii departamentelor de management al calității.. Principalul punct de discuție a fost elaborarea strategiilor instituționale și a planului de acțiuni privind asigurarea calității pentru următorii cinci ani.

Reprezentanții universităților au prezentat actele juridice instituționale privind asigurarea calității, dar și o informație generală despre documentația existentă privind AQ în cadrul fiecărei universități partenere din Republica Moldova. După ce au prezentat informațiile despre documentele AQ, toți partenerii au convenit că există o lipsă evidentă a unui document instituțional strategic care să acopere toate nivelurile unei instituții, cu indicatori de performanță și planuri de acțiune detaliate.

Nadejda Velișco, coordonatorul grantului QFORTE, a prezentat informații detaliate despre formatul recomandat al strategiei instituționale de asigurare a calității: structură și componente, oferind descrierea detaliată și cerințele pentru fiecare element. Strategia se va baza pe conceptul funcției integratoare universitare, care urmărește găsirea de soluții capabile de care ar putea beneficia toate domeniile, sectoarele și actorii universității. Senatele vor aproba strategiile universitare, odată ce s-a ajuns la un consens în cadrul universității.

Versiunea preliminară va fi finalizată până la 25 martie 2022, versiunea finală a Strategiei va fi elaborată până la 15 mai 2022, iar discuția și aprobarea instituțională până la 15 iunie 2022. Rolul de instituție coordonatoare a proiectului este deținut de USM.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE pot fi găsite pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol