Mobilitatea internațională a personalului administrativ din Grecia în USARB

În perioada 5-9 septembrie 2022, domnul Profesor, dr. Panayotis Yannakopoulos,  angajat al Universității din West Attica (UniWA), Atena, Grecia, a realizat un stagiu de mobilitate academică internațională la Catedra de matematică și informatică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În data de 8 septembrie 2022, domnul Profesor dr. Panayotis Yannakopoulos a avut o întrevedere cu doamna Rector Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ. și Corina Negară, dr., conf. univ., în cadrul căreia s-au punctat experiențele acumulate, s-a realizat un schimb de bune practici, s-au punctat realizările academice și posibilitățile viitoare de colaborare, activitățile din ultimii patru ani în cadrul acțiunii comune KA107, perspectivele noii propuneri de mobilități academice KA107, oportunitățile de implicare în noi proiecte de cercetare  și de consolidare de capacități, în vederea explorării experienței de internaționalizare a USARB și diversificării cooperării cu UniWA.

Stagiul de mobilitate academică a domnului Profesor Panayotis Yannakopoulos a fost axat pe conlucrarea cu membrii Catedrei de matematică și informatică, în special cu doamna conf. univ., dr. Corina Negara, administrația și studenții Facultății de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului, în general, și a studenților de la programele de studii ale Catedrei de matematică și informatică, în particular.

Principalele obiective de internaţionalizare a USARB în ultimii 10 ani au fost focalizate pe promovarea dialogului intercultural şi armonizarea standardelor academice şi ştiinţifice cu cele ale universităţilor partenere din UE, aderarea la programe europene de schimb academic, mobilități internaționale de credit și consolidare a capacităților universității.

Distribuie acest articol