20 martie 2018 – Prelegere online în cadrul parteneriatului internaţional

În baza acordului de colaborare dintre Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova şi Universitatea de Stat din Kostroma, Federaţia Rusă, a demarat prima activitate din programul de parteneriat pentru anul 2018 – Prelegerea online cu subiectul „Modalitățile de individualizare și diferențiere a activității cu copiii supradotaţi”.
Evenimentul a fost coordonat de Larisa ZORILO, conf. univ., dr., care a reprezentat Catedra de Științe ale Educației a universităţii bălțene și de către Olga ȘERBININA, conf. univ., dr., care a reprezentat Catedra de Psihopedagogie a instituției partenere. 
Beneficiari au fost studenţii din grupa PP12Z şi cadrele didactice din instituţiile preuniversitare din cadrul cursurilor de formare continuă .

Distribuie acest articol