Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Catedra de științe economice

INVITAŢIE

         pentru studenți și masteranzi:

la 11 aprilie 2019 Catedra de științe economice

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A TINERILOR ECONOMIȘTI

cu genericul

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

 

Tematici abordate: Teorie economică; Management; Marketing; Turism;

Contabilitate; Finanțe.

Atenție!!!

  1. Studenții, care doresc să participe cu comunicare la conferință, trebuie să se înregistreze până la data de 8 aprilie 2019 la Catedra de științe economice, (e-mail: conf.stud.economie@gmail.com), având acceptul conducătorului științific.
  2. Comunicările necesită prezentare PPT, cu o durată până la 10 minute.
  3. Conferința își va începe lucrările la ora 13.10, lucrul pe secțiuni se va desfășura în aulele 505 și 533.
  4. Studenții de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului sunt invitați să ia parte la audierea comunicărilor, să participe la discuții și la jurizare.  
Distribuie acest articol