AVIZ

Olimpiada universitară

„TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 2019”, Ediția a X-a

Vineri, 17 mai 2019, în sala de calculatoare 545, îşi va desfăşura lucrările Olimpiada universitară „TIC-2019”, Ediția a X-a.

La Olimpiadă pot participa studenții anilor de studii I şi II de la toate specialităţile non-IT ale tuturor facultăților, care au nota la evaluare finală, la unitatea de curs TIC egală sau mai mare decât 8.00.

Termenul limită de înscriere a participanţilor este 16 mai 2019. Înscrierea are loc în fiecare zi în sala de calculatoare 545 a Catedrei de matematică și informatică.

Deschiderea Olimpiadei va avea loc la 17 mai 2019, ora 14.50 în sala 545.

 

Catedra de Matematică și Informatică

Comitetul organizatoric:

Preşedinte: Plohotniuc Eugeniu, dr., conf. univ.

Membrii:

  1. Popov Lidia, lect. sup. univ.
  2. Evdochimov Radames, lect. univ.
  3. Cozniuc Octavian, lect. univ.
  4. Țîcău Vitalie, lect. univ.

 

Distribuie acest articol