Universitatea Catolică din Leuven, Belgia (Katholieke Universiteit Leuven) a găzduit în 13 și 14 februarie 2020, o noua sesiune a Acțiunii COST (CA 15218) – Measuring Homless in Europe (Examinarea problemei persoanelor fără adăpost în Europa), care urmărește să adopte o abordare coordonată pentru explorarea fenomenului la nivel european. La eveniment a participat Igor Cojocaru, dr., conf. univ. la Catedra de științe socioumane și asistență socială, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți

În cadrul sesiunii au fost prezentate mai multe studii ale echipelor de cercetare din cadrul Acțiunii. Acestea au vizat în special tematici privind: cuantificarea fenomenului oamenilor străzii în orașele din țările participante la Acțiune (Belgia, Elveția, particularitățile Scoției); interacțiunea dintre migrație și oamenii străzii.

Amintim că Universitatea Catolică din Leuven, sau Louvain a fost înființată în 1425 sub numele de Universitatea Leuven. În prezent face parte din top 20 cele mai bune universități europene și top 50 cele mai bune universități din lume.

Distribuie acest articol