Seminarul virtual ,,Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectuale”

În data de 16 octombrie 2020, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți (USARB) a găzduit seminarul ,,Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectuale”, promovat online, cu suportul platformei ZOOM.

Seminarul cu genericul ,,Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectuale” a fost organizat pentru tinerii din mun. Bălți în cadrul proiectului EUPROIN: Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, nr. ref. 611344-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-SUPPA, implementat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Gazda evenimentului virtual, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a fost reprezentată de către doamna  Valentina Pritcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ. În alocuțiunea de deschidere a evenimentului, doamna  Valentina Pritcan a remarcat semnificația seminarului ,,Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectuale” pentru studenții de la diferite programe de studii, conectați la programul Erasmus+ al Uniunii Europene, implicați în activități de cercetare, explorare, generare de idei inovative pe domenii de interes profesional și/sau personal.

Cei peste 40 de studenți ai USARB, participanți la seminar, au beneficiat de informații exhaustive despre Uniunea Europeană – cea mai emancipata Uniune în lume, etapele de integrare europeană, rolul și locul UE în economia globală, cadrul institțional al UE, politica UE în domeniul protecției proprietății intelectuale, relațiile UE-Moldova, precum și rolul UE în promovarea standardelor europene și internaționale în reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Seminarul virtual ,,Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectuale” a fost moderat de către doamna dr., conf. univ. Rodica Crudu, coordonator al proiectului EUPROIN, care a a inspirat studenții USARB, prezentând atractiv proiectu și subiectele nominalizate, având și rol de formator alături de colega sa, doamna dr. hab. Olesea Plotnic, secretar general al Asociației Obșteasști de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova.

Informația prezentată în cadrul acestui seminar a permis atingerea obiectivelor prestabilite:

  1. Creșterea nivelului de informare al tinerilor Republicii Moldova cu privire la integrarea europeană, politica UE în domeniul protecției proprietății intelectuale, scopurile protecției drepturilor de protecție intelectuală (DPI) și la conștientizarea acestora de necesitatea combaterii concurenței neloiale și a produselor contrafăcute;
  2. Creșterea capacității tinerilor de a face o alegere corectă și de a ridica cunoștințele lor în domeniul DPI;
  3. Inspirarea tinerilor să fie inovatori și să genereze idei cu privire la planurile de afaceri protejate prin DPI;
  4. Crearea unei platforme de discuții și schimb de opinii cu privire la principalele provocări a integrării europene și identificarea căilor de promovare a europenizării R. Moldova ș.a.

Seminarul a finalizat cu o sesiune de întrebări-răspunsuri. Valentina Pritcan și studenții USARB  au mulțumit organizatorilor pentru oportunitățile oferite.

 

 

Distribuie acest articol