Mobilitate academică internațională la  Universitatea Politehnica din București, România !

În perioada 12-16.12.2022, dr. hab., conf. univ. Nelli Amarfii-Railean a beneficiat de o mobilitate academică de predare în cadrul programului Erasmus+, la Universitatea Politehnica din București, Facultatea Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

În cadrul mobilității au fost susținute activități didactice de predare a cursurilor „Modele de afaceri în Industria 4.0″ și „Sisteme informaționale inteligente în raportarea financiară” la ciclurile de licență și masterat și activități practice cu studenții pentru facilitarea înțelegerii și asimilării conceptelor teoretice prezentate; au fost realizate activități metodice cu privire la structura curriculei la disciplinele de studiu, formele de evaluare online, instrumente interactive de predare; au fost promovate discuții interactive cu studenții privind identificarea de noi oportunități de dezvoltare personală în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața muncii; au fost identificate tematici moderne în domeniul managementului și tehnologiilor informaționale pentru afaceri, care să ofere studenților o mai bună adaptare la nevoile actuale ale sectorului de business.

De asemenea, în colaborare cu dna prof.univ., dr. hab., inginer Elena Fleacă și dl prof. univ. dr., inginer Gheorghe Militaru, Directorul Departamentului de Antreprenoriat şi Management, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor au fost identificate  noi posibilități de cooperare între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Politehnica din București privind mobilitățile de predare, dar și dezvoltarea parteneriatelor pentru înființarea unei noi școli doctorale în domeniul științelor economice și inginerești.

Distribuie acest articol