Schimb de experiențe internaționale susținute de Parteneriatul Global pentru Educație

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.,  a participat la activitățile de schimb între țări privind educația incluzivă în calitate de reprezentant al grupului de experți din Moldova, care a avut loc în Tașkent, Uzbekistan, în perioada 9-12 octombrie 2023, organizată în cadrul proiectului Inițiative ale parteneriatului global pentru educație, programul Hub-ul GPE KIX Europa, Asia și Pacific (EAP) din Elveția, Geneva.

Activitățile de schimb între țări au inclus experți din 5 țări: Georgia, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan și Uzbekistan și au fost axate pe vizite și multiplicare de bune practici realizate la:

 • Tashkhis – Centrul Republican pentru orientare profesională și diagnosticare psiho-pedagogică a elevilor
 • Școli și grădinițe incluzive
 • Centrul de sprijin pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora
 • Teatru incluziv „Lik”
 • Universitatea Pedagogică din Chirchik
 • Ministerul Educației ș.a.

S-au realizat mai multe mese rotunde, dicuții cu  manageri școlari și cadre didactice, dar și o conferință de totalizare a rezultatelor studierii experienței Republicii Uzbekistan.

În prima zi s-a realizat vizita la Tashkhis, Centrul Republican pentru orientare profesională și diagnosticare psiho-pedagogică a elevilor și la Scoala incluziva – Nr. 134, unde s-au făcut mai multe prezentări ale activității Centrului privind implementarea educației incluzive în Republica Uzbekistan.

Experții și managerii locali s-a scos în evidență modul de repartizare a copiii cu nevoi speciale în instituțiile de învățământ, s-au analizat realizările și barierele cu care se confruntă specialiștii din grădinițe, școli, părinții în implementarea politicilor de educație incluzivă, dar și modul în care acestea sunt depășite în 4 țări.

S-a realizat studierea experienței de introducere a educației incluzive prin decretul președintelui Republicii Uzbekistan: o școală în care copiii cu diferite tipuri de probleme de dezvoltare (autism, deficiențe de auz, retard mintal) învață în clasa I, cu prezentarea de bune practici de către managerii și profesorii școlilor nr. 70 și 324. O experiență inedită a constituit-o introducerea ciupercilor de miere japoneze în școlile pilot uzbece, prezentată de managerii și cadrele didactice din școlile nr. 55 și 290.

Rezultatele primei zile: colectarea de informații probatorii privind locurile vizitate (documente, material metodologic, fotografii, videoclipuri etc.), cunoașterea metodelor de lucru ale profesorilor, psihologilor care lucrează cu copiii cu dizabilități, realizările cadrelor didactice și celor manageriale, planurile de viitor, întâlnirea cu părinții, rezultatele pe care copiii lor le obțin în școlile incluzive, precum și experiența școlilor japoneze bazate pe școli pilot uzbece. Un alt rezultat l-a constituit analiza experiențelor de parteneriat dintre angajații Centrului Republican de Orientare Profesională și Diagnosticare Psihologică și Pedagogică a Elevilor, precum și specialiști din școlile uzbece cu educație incluzivă.

A doua zi a inclus studierea experienței ONG-urilor care lucrează cu copiii cu probleme de dezvoltare în educația incluzivă, creând o atmosferă pozitivă de învățare și adaptare în societate.

Experții s-au familiarizat cu reprezentanții organizațiilor de părinți ai copiilor cu dizabilități și activitățile acestora în promovarea educației incluzive, au studiat experiența de circa 20 de ani a trupei de teatru, au cunoscut cum copiii cu nevoi speciale devin actori profesioniști prin intermediul teatrului inclusiv „Lik”.

A fost studiată experiență „Logogorden”, s-a făcut cunoștință cu reprezentanții organizațiilor de părinți ai copiilor cu dizabilități și activitățile acestora în promovarea educației incluzive. O experiență inedită a constituit-o familiarizarea cu metodele de lucru ale angajaților ONG-urilor. Proiectele și rezultatele lor în incluziunea copiilor cu dizabilități, realizările, schimb de experiență pe tema „Copiii cu autism și alte tulburări mintale în educația incluzivă”.

Rezultatele celei de a doua zi: colectarea de informații probatorii privind locurile vizitate (documente, fotografii, videoclipuri etc.), schimb de experiență al invitaților pe tema „Incluziunea” cu specialiști non-profit, părinții acestor copii în educația incluzivă”.

Cea de-a treia zi a inclus vizita la Universitatea Pedagogică din Chirchik și a fost axată pe studierea experienței în pregătirea cadrelor didactice pentru educația incluzivă, familiarizarea cu activitatea Centrului de reabilitare a copiilor cu dizabilități, prezentarea rezultatelor întâlnirilor în timpul vizitelor la organizații, discuții despre realizările și barierele întâlnite și despre modul în care acestea sunt depășite în 4 țări, în cadrul mesei rotunde, care a inclus întâlniri offline și online cu prezența reprezentanților mai multor instituții:

 • Ministerul Învățământului Preșcolar și Școlar al Republicii Uzbekistan;
 • Fundația Publică Internațională „Zamin”;
 • Universitatea Pedagogică din Chirchik;
 • Centrul Republican de Orientare Vocațională și Diagnosticare Psihopedagogică a elevilor;
 • Oaspeți din 4 țări (Georgia, Kârgâzstan, Tadjikistan, Moldova);
 • Reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preșcolar din orașul Tașkent;
 • Reprezentanți ai universităților – Herzen, Puchon, Prosi;
 • ONG-urile din Uzbekistan.

Scopul principal al KIX EAP Hub este de a mobiliza, produce și disemina cunoștințe, cu prioritate pe asigurarea unor voci diverse și a vizibilității experților în educație naționali și regionali. KIX este finanțat de Parteneriatul Global pentru Educație (GPE), cu sediul în Washington, DC, SUA, și administrat la nivel global de Centrul Internațional de Cercetare pentru Dezvoltare (IDRC), Ottawa, Canada.

Scopul schimbului între țări este de a împărtăși practici inovatoare de succes și cunoștințe privind educația incluzivă pentru a disemina cele mai bune practici ale școlilor incluzive și ale organizațiilor societății civile în rândul părților interesate din țările din Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz.

Distribuie acest articol