Rezultate frumoase ale studenților bălțeni la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești din Târgoviște, România

 În perioada 18-19 aprilie 2019, șapte studenți bălțeni au participat la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Cercurilor Studenţeşti cu titlul „Performanţă şi competitivitate în societatea cunoaşterii”, adresată elevilor, studenţilor şi masteranzilor de la specializările economice. Evenimentul a fost organizat sub egida AFER, de către Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Conferința a reunit peste 200 de studenți din România și Republica Moldova. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului au participat la eveniment:

– Irina PAȘA, gr. BS21M, cu lucrarea „Strategii de promovare a asigurărilor de viață în Republica Moldova”;

– Oleg POGÎLĂ, gr. IM31Z, cu lucrarea „Logistica contemporană în transportul auto de mare tonaj”;

– Natalia KULEBANOVA, Cristina LUPUȘORU-BEJENARI, gr. IM31Z, cu lucrarea „Strategii inovative de merchandising aplicate în rețeaua de magazine Waikiki”;

– Iulia MACARIUC, gr. FB31Z, cu lucrarea „Studiu privind gradul de motivare a cadrelor didactice de profil economic”;

– Alina CIULINA, gr. FB11Z, cu lucrarea „Piața muncii în viitor”;

– Grigore POTLOG, gr. BA11Z, cu lucrarea „Eficiența instrumentelor de marketing în instituțiile de învățământ superior”.

Comunicările studenților au fost ghidate de:

– dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ,

– dr., conf. univ. Carolina TCACI,

– dr., asist. univ. Veronica GARBUZ.

În cadrul celor 8 secțiuni ale Simpozionului Internațional, studenții bălțeni au înregistrat următoarele rezultate:

Locul II– Grigore POTLOG, coordonator științific: dr., conf. univ. Carolina TCACI;

Locul III – Oleg POGÎLĂ, coordonator științific: dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ;

– Locul III – Irina PAȘA, coordonator științific: dr., conf. univ. Carolina TCACI;

Locul III – Iulia MACARIUC, coordonator științific: drd., asist univ. Veronica GARBUZ.

Studenții nominalizați au primit diplome, cărți și premii bănești.

Lucrarea studentului Oleg POGÎLĂ, intitulată „Logistica contemporană în transportul auto de mare tonaj”, a fost propusă spre publicare în revista de specialitate de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

Schimbul de experiență în domeniul cunoașterii și cercetării a fost condimentat cu impresii inedite de pe urma vizitării obiectivelor turistice și culturale din Târgoviște.

Suntem recunoscători organizatorilor Simpozionului Internațional, îndeosebi Decanului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, dr., conf. univ. Mircea DUICĂ, pentru organizarea impecabilă a evenimentului și asigurarea condițiilor de cazare și hrană a echipei bălțene.

Adresăm un sincer mesaj de gratitudine Rectoratului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în persoana doamnei Rector dr., conf. univ. Natalia GAȘIȚOI, pentru sprijinul acordat în vederea asigurării cheltuielilor de transport pentru deplasarea studenților la Târgoviște.

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

 
Distribuie acest articol